četvrtak, 31. siječnja 2013.

LAVIRATIlavirati - davati crtežu jači privid reljefnosti, ob. sivim tonovima, sjenčati