utorak, 26. siječnja 2010.

Stereostrip

Danas sam dobio mail od žirija natječaja za strip STEREOSTRIP u kojem me obavještavaju da nisam prošao. Nisu naveli nikakovo obrazloženje.
S obzirom da su u tekstu natječaja naveli da im je namjera proširiti okvire poimanja stripa te potaknuti autore na istraživanje njegove narativne dimenzije i kroz druge "nestripovske" medije kao što su fotografija, video, skulptura, slikarstvo i dr. ja sam se odlučio za jedan radikalniji pristup. Očito je da sam se u nečemu prevario.

srijeda, 20. siječnja 2010.

petak, 8. siječnja 2010.

DecalcomaniaDekalkomanija (decalcomania) je slikarska tehnika koja podrazumijeva nanošenje boje na ravnu površinu ( staklo i sl.) i njeno otiskivanje na papir. Tim se postupkom dobivaju nadrealistički vizualni efekti bogati fantastičnim grafizmima. U nekim enciklopedijama može se pročitati da je dekalkomaniju prvi primjenio Oscar Dominguez 1935 godine. Bila je često primjenjivana za vrijeme informela (slikarstvo geste). U nas su je primjenjivali Vanja Radauš, Antun Motika...
U svijetu stripa po primjeni dekalkomanije najpoznatiji je Alberto Breccia, jadan od najvećih crtača stripa. Ona je u njegovom stvaralaštvu postala zaštitni znak.